Добре дошли в нашия магазин!

Електроуслуги

 

"ЕЛЕКТРОЕКСПРЕС" предлага следните услуги:

 • - ПРОЕКТИРАНЕ - Фирмата има екип от висококвалифицирани специалисти, с дългогодишен опит, занимаващи се с проектантска и инженерингова дейност.

  1. Проектиране на вътрешни електрически инсталации
  - Електрически инсталации в промишлени, административни и жилищни сгради.
  - Електрически табла за офисно, жилищни и промишленно строителство.
  2. Проектране на мълниезащитни инсталации
  - Конвенционална мълниезащита и мълниезащита с активен мълниеприемник.
  3. Проектиране на външни кабелни линии НН и СН и трафопостове 20kV
  - Изготвяне на технически проекти за външно електрозахранване НН;

  - Работни проекти за електрозахранване 20kV с трафопост тип БКТП;
  4. Проектиране на Фотоволтаични електрически централи
  - Изготвяне на работни проекти част "Електрическа";
  - Изготвяне на проекти част "Технологична";

  - Изготвяне на проекти част "Релейна защита".

  - Електромонтаж и електроуслуги– Изграждане на електрически инсталации в сгради

  1. Изграждане на вътрешни и външни силнотокови инсталации;

  2. Изграждане на слаботокови инсталации;

 • 3. Изграждане на фотоволтаични електрически инсталации;

 • 4. Направа на външни кабелни електрозахранвания НН и СН;

  5. Доставка, монтаж и профилактика на трафопостове 20kV;

  - Услуги с автовишки и специализирана строителна техника

  - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА– Проектиране и изработка на битови и индустриални елтабла с надежна електроапаратура на водещи производители.

   - Главни разпределителни табла и разпределителни касети;

   - Индустриални разпределителни табла с нужната степен на защита (IP);

  - ККУ - Табла за компенсация на фактора на мощността (cosф);

  - Търговия с електроматериали – Големи складови наличности на основни електроматериали, кабели и осветителни тела.

  1. Осветление

  - Източници на светлина – Водещи производители – Sylvania, Tungsram, Ge, Osram, Philips LED лампи и други;

  - Осветителни тела – Богата гама качествени битови, индустриални и улични осветителни тела;

  – Аксесоари за осветителната техника – запални устройства (дросели, ЕПРА) и фасунги;

  2. Комутационна и защитна електроапаратура

  - Автоматични прекъсвачи, предпазители, контактори и други – производители – Schneider electric, Legrand, Comtec, Chint, LS и други;

  3. Кабели и проводници

  - Силнотокови кабели ниско  и средно напрежение;

  - Слаботокови и контролни кабели;

  4. Електроинсталационни материали

  - Разпределителни табла и кутии;

  - Кабелни канали, метални кабелни скари и защитни тръби;

  - Ключове и контакти – серии на водещи производители;

  - Клеми, кабелни накрайници и изолационни материали;

  5. Инструменти, консумативи и крепежи